نام : Carlos López Estrada
تاریخ تولد : 1988-09-12
محل تولد : Mexico City, Mexico
امتیاز طرفداران : 1.31
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nCarlos Lu00f3pez Estrada
 • Americana Film Fest
 • Austin Film Critics Association
 • Camerimage
 • Cinetopia Film Festival
 • Deauville Film Festival
 • Directors Guild of America, USA
 • Florence Film Awards
 • Haifa International Film Festival
 • La Roche-sur-Yon International Film Festival
 • Los Angeles Film Festival
 • Online Film & Television Association
 • Online Film Critics Society Awards
 • Palm Springs International Film Festival
 • Sundance Film Festival
 • Su00e3o Paulo International Film Festival
 • Tromsu00f8 International Film Festival
دوبله فارسیفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام